Termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de internet disponibilă la adresa www.magazinulluifabio.ro (denumit în continuare "Site-ul").

1) Proprietarul Site-ului

Proprietarul Site-ului este Bucataria Lui Fabio Vladoianu SRL (denumit în continuare "Societatea").

Scopul acestui Site este de a furniza informaţii despre produsele oferite de Bucataria Lui Fabio Vladoianu SRL.

2) Răspunderea

Acest Site intenţionează să ofere informaţii şi nu constituie o ofertă comercială astfel cum este definită de Codul Civil. Societatea va depune toate eforturile pentru a se asigura că informaţiile publicate pe Site sunt actualizate şi exacte, dar nu poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile întreprinse pe baza acestor informaţii. În special, Societatea nu va fi răspunzatoare pentru prejudicii care recurg din utilizarea acestor informaţii sau folosirea acestor infomaţii ca informaţii de bază. Riscul asociat cu utilizarea acestui Site revine exclusiv utilizatorului Site-ului.

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica oricând conţinutul informaţiilor şi datelor publicate, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor Site-ului.

Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru site-urile externe către care se stabilesc legături. Societatea nu acceptă nici o răspundere pentru informaţiile aparţinând unor terţe părţi sau pentru reclamele publicate pe Site.

3) Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv asupra conţinutului acestuia, grafica şi elementele textuale, planul general şi alte componente sunt rezervate şi sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel. Utilizarea conţinutului Site-ului nu determină dobândirea de către utilizatori a unor drepturi asupra tuturor sau a unora dintre bazele de date care susţin Site-ul. Utilizatorul este autorizat să facă uz de aceste informaţii în limitele permise de legislaţia în vigoare, în special de prevederile Legii nr. 8/1996 cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum a fost modificată ulterior Legea Concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificată şi Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

Reproducerea, modificarea, transmiterea, copierea, distribuirea şi republicarea întregului sau a unei părti a acestui Site în scopuri comerciale şi fără acordul prealabil scris al Societăţii sunt strict interzise, sub rezerva unor circumstanţe excepţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

4) Mărci

Denumirile comerciale, numele produselor şi alte denumiri menţionate pe Site sunt mărci înregistrate protejate de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi de Legea Concurenţei nr. 21/1996.

5) Hyperlink-uri

Plasarea unui Hiperlink pe site-ul Societăţii necesită autorizaţia prealabilă din partea Societăţii.

Urmatoarele link-uri, create de terţe părţi, fără acordul prealabil scris al Societăţii, sunt interzise:

6) Cookies

În raport cu întreţinerea acestui Site, Societatea prelucrează şi colectează informaţiile furnizate de fişierele de tip cookies privind utilizarea Site-ului de către utilizatori. Societatea procesează astfel de date în scopul unor analize tehnice şi statistice, în special pentru măsurarea traficului şi utilizării Site-ului.

Dacă utilizatorul Site-ului nu este de acord cu utilizarea de către Societate a datelor din fişierul de tip cookie, utilizatorul va trebui să-şi configureze browser-ul său în acest sens.

7) Datele prelucrate pe site

Toate datele cu caracter personal puse la dispoziţia Societăţii prin intermediul Site-ului, respectiv informaţiile colectate prin intermediul formularelor de curriculum vitae se consideră a fi furnizate în mod voluntar, în concordanţă cu articolul 1, paragraful b) din Decizia nr. 100/2007 emisă de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Societatea nu va fi răspunzatoare pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor furnizate de către utilizatorii Site-ului.

Societatea, în calitatea sa de administrator al Site-ului, se angajează să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor colectate prin intermediul Site-ului.

Societatea dezvoltă proceduri interne şi de securitate în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal colectate şi nu va divulga niciuna dintre ele unor terţe părţi fără acordul prealabil al proprietarului datelor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, utilizatorii acestui Site au dreptul de acces, opoziţie şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului.

8) Acceptarea termenilor şi condiţiilor Site-ului

Utilizarea acestui Site echivalează cu acceptarea acestor prevederi fără nici o limitare. În situaţia în care nu sunt de acord cu unele sau toate aceste prevederi, utilizatorii sunt liberi să nu utilizeze acest Site.